طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل سفر کردن به انگلیسی قابل سفر کردن یعنی چه

قابل سفر کردن

roadworthy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها