طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل سنجش یا تعیین به انگلیسی قابل سنجش یا تعیین یعنی چه

قابل سنجش یا تعیین

quantifiable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها