طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل سکنى به انگلیسی قابل سکنى یعنی چه

قابل سکنى

habitable
inhabitable
residential

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها