طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل شمول به دو فاعل یا بیشتر به انگلیسی قابل شمول به دو فاعل یا بیشتر یعنی چه

قابل شمول به دو فاعل یا بیشتر

intersubjective

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها