معنی و ترجمه کلمه قابل شکل گیرى به انگلیسی قابل شکل گیرى یعنی چه

قابل شکل گیرى

shapable
shapeable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها