طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل طرح دعوى به انگلیسی قابل طرح دعوى یعنی چه

قابل طرح دعوى

litigable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها