طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل عیارگیرى به انگلیسی قابل عیارگیرى یعنی چه

قابل عیارگیرى

titratable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها