طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل فتوى به انگلیسی قابل فتوى یعنی چه

قابل فتوى

decidable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها