طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل فرورفتن یا فرو بردن در زیر آب به انگلیسی قابل فرورفتن یا فرو بردن در زیر آب یعنی چه

قابل فرورفتن یا فرو بردن در زیر آب

submersible

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها