طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل فروش به انگلیسی قابل فروش یعنی چه

قابل فروش

alienable
marketable
salable
saleable
sellable
vendable
vendible

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها