طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل فسخ به انگلیسی قابل فسخ یعنی چه

قابل فسخ

revocable
revokable
terminable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها