طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل مدافعه به انگلیسی قابل مدافعه یعنی چه

قابل مدافعه

tenable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها