طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل مطالبه به انگلیسی قابل مطالبه یعنی چه

قابل مطالبه

claimable
exigible

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها