معنی و ترجمه کلمه قابل مطالبه به انگلیسی قابل مطالبه یعنی چه

قابل مطالبه

claimable
exigible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها