طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل مناظره به انگلیسی قابل مناظره یعنی چه

قابل مناظره

debatable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها