معنی و ترجمه کلمه قابل نگاهدارى به انگلیسی قابل نگاهدارى یعنی چه

قابل نگاهدارى

maintainable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها