طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل نگاهدارى به انگلیسی قابل نگاهدارى یعنی چه

قابل نگاهدارى

maintainable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها