معنی و ترجمه کلمه قابل پراکنى به انگلیسی قابل پراکنى یعنی چه

قابل پراکنى

transmittable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها