طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل پرداخت به انگلیسی قابل پرداخت یعنی چه

قابل پرداخت

due
exigible
payable
reimbursable
remittable
solvable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها