طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل پیش گویى یاپیش بینى به انگلیسی قابل پیش گویى یاپیش بینى یعنی چه

قابل پیش گویى یاپیش بینى

predictable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها