طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل گفتن به انگلیسی قابل گفتن یعنی چه

قابل گفتن

observable

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها