معنی و ترجمه کلمه قابل گواهى و اثبات به انگلیسی قابل گواهى و اثبات یعنی چه

قابل گواهى و اثبات

vindicable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها