طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل گوشزد به انگلیسی قابل گوشزد یعنی چه

قابل گوشزد

aposematic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها