طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قاب دورشیشه در یا پنجره که شامل میله هاى چوبى بین شیشه ها نیز مى باشد به انگلیسی قاب دورشیشه در یا پنجره که شامل میله هاى چوبى بین شیشه ها نیز مى باشد یعنی چه

قاب دورشیشه در یا پنجره که شامل میله هاى چوبى بین شیشه ها نیز مى باشد

sash

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها