طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قادر به ادامه زندگى درخارج از میزبان خود به انگلیسی قادر به ادامه زندگى درخارج از میزبان خود یعنی چه

قادر به ادامه زندگى درخارج از میزبان خود

ectogenic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها