معنی و ترجمه کلمه قادر مطلق به انگلیسی قادر مطلق یعنی چه

قادر مطلق

almighty
omnipotence
omnipotent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها