معنی و ترجمه کلمه قارچ کپکى سبز به انگلیسی قارچ کپکى سبز یعنی چه

قارچ کپکى سبز

penicillium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها