طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قاشق زنى و کاسه زنى دم درب خانه هاى مردم به انگلیسی قاشق زنى و کاسه زنى دم درب خانه هاى مردم یعنی چه

قاشق زنى و کاسه زنى دم درب خانه هاى مردم

trick or treat

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها