معنی و ترجمه کلمه قاصر به انگلیسی قاصر یعنی چه

قاصر

short


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها