معنی و ترجمه کلمه قاصر به انگلیسی قاصر یعنی چه

قاصر

shortآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها