طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قاضى صلحیه به انگلیسی قاضى صلحیه یعنی چه

قاضى صلحیه

justice of the peace

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها