طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قاعده به انگلیسی قاعده یعنی چه

قاعده

formula
frame
fundus
law
norm
production rule
regulation
rule
theorem

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها