طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قالب دستورالعمل به انگلیسی قالب دستورالعمل یعنی چه

قالب دستورالعمل

instruction format

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها