طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قالب مدرک به انگلیسی قالب مدرک یعنی چه

قالب مدرک

record format

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها