معنی و ترجمه کلمه قایق سبک و سریع السیر به انگلیسی قایق سبک و سریع السیر یعنی چه

قایق سبک و سریع السیر

storm boat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها