طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قبل به انگلیسی قبل یعنی چه

قبل

afore
ago
agone
before
former
syne

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها