معنی و ترجمه کلمه قدرت نمایى به انگلیسی قدرت نمایى یعنی چه

قدرت نمایى

saber rattling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها