معنی و ترجمه کلمه قسمتى از مزرعه که لبنیات تهیه مى کند به انگلیسی قسمتى از مزرعه که لبنیات تهیه مى کند یعنی چه

قسمتى از مزرعه که لبنیات تهیه مى کند

dairy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها