معنی و ترجمه کلمه قطبنده به انگلیسی قطبنده یعنی چه

قطبنده

polarizer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها