معنی و ترجمه کلمه قطعه یا مقاله پاره شده از مجله یا روزنامه به انگلیسی قطعه یا مقاله پاره شده از مجله یا روزنامه یعنی چه

قطعه یا مقاله پاره شده از مجله یا روزنامه

tear sheet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها