معنی و ترجمه کلمه قطع ادرار به انگلیسی قطع ادرار یعنی چه

قطع ادرار

anuria

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها