طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قطع نظر از به انگلیسی قطع نظر از یعنی چه

قطع نظر از

irrespective

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها