معنی و ترجمه کلمه قوانین به انگلیسی قوانین یعنی چه

قوانین

leges
pandect
provision

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها