طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قوس اتکاء به انگلیسی قوس اتکاء یعنی چه

قوس اتکاء

arc boutant
flying buttress

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها