طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قپان به انگلیسی قپان یعنی چه

قپان

bascule
steelyard
trone

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها