معنی و ترجمه کلمه لازم دانستن به انگلیسی لازم دانستن یعنی چه

لازم دانستن

postulate
require

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها