معنی و ترجمه کلمه لبه تیز شمشیر به انگلیسی لبه تیز شمشیر یعنی چه

لبه تیز شمشیر

forte

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها