طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه لجن آلوده به انگلیسی لجن آلوده یعنی چه

لجن آلوده

slimy
sludgy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها