معنی و ترجمه کلمه للگى به انگلیسی للگى یعنی چه

للگى

pedagogics
pedagogy
tutelage
tutorage
tutoship

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها