معنی و ترجمه کلمه لیف مانند به انگلیسی لیف مانند یعنی چه

لیف مانند

fibrous

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها