طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ماده اى که براى افزایش خواص ماده ى دیگرى به آن اضافه شود به انگلیسی ماده اى که براى افزایش خواص ماده ى دیگرى به آن اضافه شود یعنی چه

ماده اى که براى افزایش خواص ماده ى دیگرى به آن اضافه شود

additive

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها