طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ماده جذب کننده به انگلیسی ماده جذب کننده یعنی چه

ماده جذب کننده

sorbent

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها