طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ماده شیرینى که از برگ و میوه کولا گرفته مى شود به انگلیسی ماده شیرینى که از برگ و میوه کولا گرفته مى شود یعنی چه

ماده شیرینى که از برگ و میوه کولا گرفته مى شود

cola

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها